สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติการเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน“เพชรเริงรมย์เกมส์” มิตรภาพ เหนือชัยชนะ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ ครั้งที่ 35

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติการเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ โดยมี นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายไกรสร  ชาติชนะ ประธานเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเล่นกีฬา ได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา และเพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ในครั้งนี้  เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนทั้ง 12 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาจาก พระครูสันติธรรมวิชัย เจ้าอาวาสวัดคลองสันติธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์  บริษัท  องค์กรต่างๆ และโรงเรียนในเครือข่ายเพชรเริงรมย์ทุกโรงเรียน จัดการแข่งขัน 6 ประเภทกีฬา ระหว่างวันที่  2 – 6  กันยายน 2562 ณ  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ