สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมบอร์ดบริหาร

       วันที่ 6 กันยายน 2562  เวลา 10.00 น.  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหารของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดังนี้ (1) รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  (2) ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  (3) เจ้าหน้าทีผู้เกี่ยวข้อง  ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2   เพื่อแจ้งและหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน