สพป.นครพนม เขต ๑ ต้อนรับรมต.ศธ.และรับมอบนโยบายด้านการศึกษา

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อประชุมมอบนโยบายด้านการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม โดยมี นายอัมพร พินะสา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมมอบนโยบายด้านการศึกษา นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและประชุมมอบนโยบายด้านการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม  ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนเข้าห้องประชุมได้เยี่ยมชมกิจกรรมและผลงานนักเรียนที่นำมาแสดง รมว.ศธ.กล่าวชื่นชมนักเรียน และรมต.ศธ.กล่าวเผยว่าการศึกษาไม่ให้นักเรียนท่องจำอย่างเดียว ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้มากขึ้น มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น และต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  และในอนาคตประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงวัยจะต้องสร้างเยาวชนในขณะนี้เพื่อรับภาระอนาคตให้ได้  โดยจะสนับสนุนสร้างขวัญกำลังใจให้ครู ผู้ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมความสำเร็จของประเทศ  ด้วยการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของครู ให้มีความเหมาะสมในการเจริญก้าวหน้าทางสายงานทั้งสายการสอนและการบริหาร ในขณะนี้จะเร่งแก้ไขปัญหาเงินเดือนตกค้างของครูธุรการ ภารโรง ของโรงเรียนต่างๆ ให้อย่างเร่งด่วนก่อน  ส่วนหนี้สินของครูหลายแสนล้านบาทต้องมาช่วยกันแก้ไข โดยต้องเลือกคนมีความสามารถระดับมืออาชีพมาบริหารกองทุน อนาคตของครูที่เกษียณแล้ว ไม่อยากให้หยุดที่เกษียณอายุ 60 ปี อยากขยายการเกษียณอายุราชการของครูเป็น 65 ปี รองรับสังคมผู้สูงอายุ และ กศน. ต้องคิดวางแผนเพื่อสร้างความรู้พัฒนาขีดความสามารถให้สามารถแข่งขันได้มาก