สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ

นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ร่วมงานจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการนิเทศแบบบูรณาการ โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน (CHON  1 TREM TEM) ตามนโยบาย สพฐ. “ปีทองแห่งการนิเทศ” ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และในวันที่ 4 กันยายน 2562 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศและรับโล่รางวัลการบริหารงาน ก.ต.ป.น.ต้นแบบ ดีเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ โดยนายณัฎพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่รางวัล