ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล

วันที่ 7 กันยายน 2562 นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ายาง ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ซึ่งประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล โดย นางสาวพิริยาพร วัชรวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง คณะครูรายงานสถานการณ์ พร้อมนำนั่งเรือสำรวจภายในบริเวณโรงเรียน โดยโรงเรียนบ้านท่ายาง ถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ระดับน้ำรอบอาคารเรียนสูงกว่า 3 เมตร ภายในอาคารเรียน 1 เมตร สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายบางส่วน อาคารเรียนมีรอยร้าวทรุดตัว โดยปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ขณะนี้ระดับน้ำลดลง 20 เซนติเมตร