สพป.ตาก เขต 1 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

นางปณิสา นทีประสิทธิพร ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และสุขภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา ของ สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่ายางใต้ อ.สามเงา และโรงเรียนบ้านน้ำดิบ อ.บ้านตาก ได้ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงอาหาร ที่ผลิตน้ำดื่มและตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน โดยเน้นย้ำถึงคุณภาพ และโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนได้รับประทานในแต่ละมื้อ ให้ครบตามหลักโภชนาการด้วยอาหารหลัก 5 หมู่ ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์ และนำวัตถุดิบเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อวางแผนการจัดอาหารที่มีคุณภาพ การลงบัญชีที่เป็นปัจจุบัน