สพป.ชลบุรี เขต ๓ เข้าแถวเช้าวันจันทร์

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษชลบุรี เขต ๓ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓    https://www.facebook.com/3chonburi3