สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบายเขตพื้นที่สุจริต

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตา และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อส่งเสริมและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากนั้นได้พบปะเพื่อแจ้งข้อข้าราชการและเน้นย้ำการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ทันตามกำหนดเวลา

เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562