ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.35 จังหวัดลำพูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดจังหวัดลำพูน จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (จังหวัดลำพูน) ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 โดยมีพิธีเปิด ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีนายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดลำพูน มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  กว่า 1000 คน ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อคัดสรรเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชามสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของโครงการ