+++ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 +++

^^^    วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1      ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบที่ 1     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์  อ.ปาย  ราย  นายวสันต์  กันทะวงศ์    ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  โดยมี  นายสมบูรณ์  พรหมรังษี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์  ผอ.โรงเรียนบ้านป่าลาน เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ  และมีนางสาวสุภาสิริ  มณีธร    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์    อ.ปาย   จ.แม่ฮ่องสอน   //ขอบคุณภาพจากท่านผอ.สุภาสิริ  มณีธร   ผอง.กลุ่มบริหารงานบุคคลค่า   /ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน +++++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน