สพป.พิจิตร เขต 1 บรรจุครูผู้ช่วย 15 อัตรา

เมื่อ 9 กันยายน 2562 ที่ห้องชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ. สพป. พิจิตร เขต 1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ทั้ง 15 อัตรา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และครูที่ดีของศิษย์ต่อไป