สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 9  กันยายน   2562   เวลา 08.00 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ”  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   จากนั้น ผอ/รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้พบปะ พูดคุย กับบุคลากร  เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสาร  ข้อราชการและสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จะปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์