สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต

วันที่  9  กันยายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต   ณ  ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปลูกฝังพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญที่เน้นให้บุคลากรของ สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน  กิจกรรมแบ่งเป็น  2  ช่วง  คือ  ภาคเช้าเป็นการประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน  ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมปลูกป่า