(แก้ไข เพิ่มเติม ไฟล์แนบ) รายชื่อศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีการศึกษา2562 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ 6.รายชื่อศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีกศ.62 แก้ไข