การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพงานอำนวยการ

วันที่ 9 กันยายน  2562 เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางสายสุดา ใจกล้า ผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพงานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ โรงแรมเวียงอินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว