สพป.ชลบุรีเขต ๓ ประเมินสัมฤทธิผลของผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายศิวะ  ทาทราย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลของผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ออกประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนบ้านหินวง และโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   https://www.facebook.com/3chonburi3