สพป.ชลบุรี ๓ ประเมินสัมฤทธิผลของผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายบุญเพชร วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรีเขต ๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลของผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ออกประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ครบ ๖ เดือน ณ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง และโรงเรียนบ้านเขาตะแบก อำเภอศรีราชา จังบหวัดชลบุรี  https://www.facebook.com/3chonburi3