ชาว สพป.ปัตตานี เขต 3 บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ส่งต่อความรักที่ยิ่งใหญ่

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 มอบหมายให้นางชวนพิศ แก้วพรหมราช ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมบริจากโลหิต ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 การบริจาคโลหิต เป็นการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายยังไม่จำเป็นต้องใช้ เพื่อให้กับผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาค เพราะร่างกายแต่ละคนจะมีปริมาณโลหิตประมาณ 17-18 แก้วน้ำร่างกายใช้เพียง 15-16 แก้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือนั้นสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้ โลหิตสามารถบริจาคได้ทุก 3 เดือน เพราะเมื่อบริจาคโลหิตออกไปไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิม ถ้าไม่ได้บริจาค ร่างกายจะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัว เพราะหมดอายุออกมาทางปัสสาวะ อุจจาระ กระบวนการบริจาคโลหิตตั้งแต่เริ่มลงทะเบียน จนกระทั่งบริจาคโลหิตเสร็จสิ้น ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำ บริเวณแขน แล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติก (BLOOD BAG) ตั้งแต่ 350-450 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาค โลหิต เป็นของเหลวสีแดงที่ไหลเวียนอยู่ภายในหลอดโลหิตในร่างกาย โดยกำลังสูบฉีดของหัวใจ อวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดโลหิต คือ ไขกระดูก โลหิตแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ เม็ดโลหิต มี 3 ชนิด คือเม็ดโลหิตแดง เม็ดโลหิตขาว เกล็ดโลหิต ส่วนที่ 2 คือ พลาสมา (Plasma) คือส่วนที่เป็นของเหลวของโลหิตที่ทำให้เม็ดโลหิตทั้งหลายลอยตัว มีลักษณะเป็นน้ำสีเหลือง ปัจจุบันยังไม่สามารถหาสารประกอบใด ที่มาใช้ทดแทนโลหิตได้ดี ฉะนั้นเมื่อยามที่ร่างกายเสียโลหิตจากอุบัติเหตุ ผ่าตัด หรือโรคที่จำเป็นต้องรักษาด้วยโลหิต จึงจำเป็นต้องรับบริจาคโลหิตจากบุคคลหนึ่ง นำไปให้อีกบุคคลหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือชีวิตให้ทันท่วงที ความจำเป็นต้องใช้โลหิต 77% ที่ได้รับบริจาคถูกนำไปใช้เพื่อทดแทนโลหิตที่สูญเสียไปในภาวะต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ การผ่าตัด โรคกระเพาะอาหาร การคลอดบุตร อีก 23 % เป็นการนำโลหิตไปใช้เฉพาะโรคเลือด เช่น โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เกล็ดโลหิตต่ำ ฮีโมฟีเลีย เป็นต้น ปัจจุบันความต้องการโลหิต ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ 1,800-2,000 ยูนิต เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 58,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอจ่ายให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ (ข้อมูลจากสภากาชาดไทย) และกิจกรรมครั้งนี้ มีทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน กำลังพลทหารพรานในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมอำเภอสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

มนทิชา  แวซอเหาะ    ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี     ภาพ/รายงาน
http://www.pattani3.go.th