งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.35 (จังหวัดลำปาง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดจังหวัดลำปาง  จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นจำนวนเงิน 500,000  บาท พิธีเปิดงานฯ ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  กว่า 2,000 พันคน

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ครั้งนี้ โดยมีนายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กล่าวรายงาน นอกนี้ ประธานฯ ได้ชมนิทรรศการ และกิจกรรม ของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันอีกด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของโครงการ