เขตตรวจราชการที่ 15 ตรวจติดตาม สพม.35

นายทวี อุปสุขิน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15  เดินทางตรวจเยี่ยม ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, โรงเรียนประชารัฐ,โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,โครงการเครือข่ายการจัดการศึกษา,โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ,โครงการประกันคุณภาพและโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 จำนวนกว่า 50 คน ในวันที่ 10 กันยายน 2562  นอกจากนี้ ยังเดินทางเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจแก่คณะครูนักเรียนที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อีกด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
นายณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ สพม.35/ภาพ