ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แวะเยี่ยม สพป.เชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 15:00 น ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเยี่ยมสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขณะที่มีการอบรม Active Learning ได้พบปะให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีนายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และคณะร่วมให้การต้อนรับก่อนเดินทางไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ