รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4 (หนองแหน-โพนงาม)

ในวันที่11 กันยายน  2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายคชาภัฏ จูมผา รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 4 (หนองแหน-โพนงาม) โดยมีว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล ลุนาบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านโคกศรี/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 4 กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และทักษะด้านวิชาชีพ

  1. เพื่อจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความสารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในระดับกลุ่มเครือข่าย
  2. เพื่อนำเสนอผลงาน นักเรียนให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชน
  3. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเครือข่าย เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)