สพม.35 ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  นำคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนในสังกัดจังหวัดลำปางจำนวน 5 สหวิทยาเขต ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในวันที่ 11 กันยายน 2562

โดยการนำของนายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อประเมินผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดลำปาง จำนวน 30 โรงเรียน

สุทัศชัย จันโท
พนักงานราชการ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มบริหารงานบุคคล/เจ้าของโครงการ