สพป.ชัยภูมิ เขต 1   รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2562 &  ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 11 กันยายน 2562   นายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ร่วมรับชม “รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2562  เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สพฐ.และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ และหลังจากรับชมรายการดังกล่าวเสร็จแล้ว มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 8/2562   เพื่อปรึกษา หารือ  แจ้งข้อราชการ  ข้อมูล ข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษาและอื่น ๆ อีกด้วย