“สพฐ.จัดประชุมมอบนโยบายเพิ่มศักยภาพงานอำนวยการ”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานในการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพฐ. ทั่วประเทศ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมเวียงอินน์ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภูเบศ พลชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานชมรม ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะ ให้การต้อนรับ

โดยประธานกล่าวในเรื่องความสำคัญของ Thailand 4.0 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาสากล ภาษาอาเซียน IT และเทคโนโลยี การปรับกระบวนทัศน์ในการทำงาน การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ระบบราชการ โลกในยุคของการแข่งขัน และการดำรงตนในเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผลให้งานอำนวยการมีประสิทธิภาพส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการจัดการเรียนการสอนของเด็กในที่สุด

พจนาถ ช่วยเนื่อง ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 1 ข่าว/วรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 2 ภาพ

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์2