“เปี่ยมล้นน้ำใจ กลุ่มอำนวยการมอบเงินช่วยเหลือซับน้ำตาเขตที่ประสบภัยน้ำท่วม เป็นกำลังใจให้พี่น้องไม่ทิ้งกัน”

วันที่ 10 ก.ย.2562 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.เป็นประธานในการรับมอบเงินช่วยเหลือเขตการศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 10,000 บาท จากนายภูเบศ พลชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานชมรมผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพฐ.ทั่วประเทศ

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพงานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ย. 2562 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด และบางพื้นที่น้ำยังท่วมขังอยู่ ส่งผลนักเรียนและครูได้รับผลกระทบในครั้งนี้

“ในนามชมรมฯ ขอส่งกำลังใจมายังพี่น้องในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกคนที่ได้รับผลกระทบ เราจะจับมือกันไว้ไม่ทิ้งกัน”. นายภูเบศ กล่าว

พจนาถ ช่วยเนื่อง ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 1 ข่าว/วรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 2 ภาพ