สพป.ปัตตานี เขต 2 ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2    มอบหมายให้ นางปราณี สุวรรณะ     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน มีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบันลือคชาวาส อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี