สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนส์ (Video Conference)

สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนส์ (Video Conference)
วันที่ 12 กันยายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนส์ (Video Conference)
ให้กับวิทยากรแกนนำระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ๒๔ เครือข่ายๆ ละ ๒ คน
ณ ห้องประชุมลางสาดสพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ประชุมทางไกลการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนส์ (Video Conference)
ระหว่าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ กับโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย การประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนส์
กับบุคลากรในโรงเรียนของตัวแทนเครือข่าย ๒๔ แห่ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่ไม่ได้รับชมการประชุมทางไกล
ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนส์ รับชมถ่ายทอดสดการประชุมผ่านเฟชบุ๊ค ณ โรงเรียนของตนเอง