เริ่มแล้ว…งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

เริ่มแล้ว…งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง รักษาการ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อ.บ้านผือ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดงานนี้ขึ้นสืบเนื่องกันมา และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน นำเสนอผลงานให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชนอีกด้วย โดยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน ๘ โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๖ โรงเรียน สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน ๑ โรงเรียนและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ โรงเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป