สพม.15 ร่วมลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ชายแดนใต้

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 มอบหมายให้นายวีรวัฒน์ คงพิน รองผอ.สพม.15 เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ 15 หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ และร่วมกันพัฒนางานวิชาการ และงานวิจัยให้แก่ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว โดย นายนิมิต แก้วอินทร์ ปชส. ศธจ.ยะลา