ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 (โพธิ์ไทร เชียงเพ็ง)

ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 (โพธิ์ไทร เชียงเพ็ง) โดยมีนายเสน่ห์  เวฬุวนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางสระเกษ/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 10 กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : ข่าว

ผกามาศ เนินทราย, สายทิพย์ กมลสินธุ์: ภาพ

          

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2