สพป.ชลบุรี เขต ๓ : บนเส้นทางที่ยาวไกล สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ สพป.ชลบุรี เขต ๓ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่อ บนเส้นทางที่ยาวไกล สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ โยมี ว่าที่ รต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ เป็นคนกล่าวรายงาน นายบุญเพชร  วันนา และนายศิวะ  ทาทราย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ และผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๖๗ ท่าน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ชลบุรี ๓ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด ๘๑ โรงเรียน มีบุคลากรเกษียณทั้งสิ้น ๖๑ ท่าน สามารถเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้ ๕๔ ท่าน ถึงแม้ท่านจะเกษียณไปแล้ว แต่คุณงามความดีของท่านจะยังคงอยู่ตลอดไป ณ ห้องประชุมนงนุช เทรดดิชั่นฮอลล์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   https://www.facebook.com/pg/chon333/photos/?tab=album&album_id=119321522780809&__