สพป.ลำพูน เขต 1 ประกันคุณภาพภายใน เตรียมพร้อมประเมินคุณภาพภายนอก

นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกรอบที่ 4 โดยมีนายณรงค์ ก๋องแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากล่าวรายงาน และนายประสิทธิ์ กะตะศิลา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมซอมพอ โรงเรียนอนุบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562