ตรวผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีอ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีอ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. โดยมี นายกิตติพงษ์ ดำรงขาวโต โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐาน ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรีได้ตรวจตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ความต่อเนื่องในการดูแลคุณค่าทางโภชนาการอาหารกลางวันของนักเรียน และป้องกันมิให้ผู้ไม่สุจริตอาศัยโอกาสและช่องว่างต่าง ๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แสวงหาประโยชน์จากงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พบว่า โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี ได้จัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนไ้ด้อย่างมีคุณภาพ ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ใช้เมนู Thai School Lunch ในการประกอบอาหาร โดยเมนูอาหารกลางวันนี้ได้แก่ แกงส้มผักรวมใส่กุ้ง หมูทอด ผลไม้ได้แก่ แตงโม