ผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. โดยมี นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระปรางค์มุนีพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐาน ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และพบปะพูดคุยกับนักเรียน โดยฝาก 3 เรื่องได้แก่ 1. ให้นักเรียนช่วยเหลือ พ่อแม่ ครู เพื่อน และมีจิตอาสา 2. เชื่อฟังคุณครู ตั้งใจเรียน และเป็นเด็กดี 3. การรับประทานอาหารกลางวัน ต้องทานผัก เพื่อประโยชน์ของร่างกาย และได้ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป