สพป.ยโสธร เขต 2 ศึกษาดูงานโครงการเขตสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสบุคลากรทางการศึกษา

ในวันที่ 12 กันยายน 2562  นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่มสพป.ยโสธร เขต 2 และเจ้าหน้าที่ สพป.ยโสธร เขต 2 ศึกษาดูงานโครงการเขตสุจริต สพป.ยโสธร เขต 2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2