สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนส์ (Video Conference) ระหว่าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ กับโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายชัชชัย ทับทิบอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธาน
ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนส์ (Video Conference)
ระหว่าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ กับโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑              กับบุคลากรในโรงเรียนของตัวแทนเครือข่าย ๒๔ แห่ง
สำหรับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่ไม่ได้รับชมการประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนส์ รับชมถ่ายทอดสด
การประชุมผ่านเฟชบุ๊ค ณ โรงเรียนของตนเอง