สพม.9 นำนักเรียนในสังกัดเข้าเยี่่ยมชมโรงงานน้ำตาลมิตรผล ในโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 9 กันยายน 2562 สพม.9 ได้นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมโรงงานนำ้ตาลมิตรผล สาขาด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562