สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดงานวันเกียรติยศ “วันที่ภาคภูมิใจ” ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดงานวันเกียรติยศ “วันที่ภาคภูมิใจ” ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยมีนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานวันเกียรติยศ “วันที่ภาคภูมิใจ” ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการแสดงความยินดี และแสดงความกตเวทิตาจิต ต่อผู้มีพระคุณกับวงการศึกษาในทุกตำแหน่ง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้ เพื่อแสดงความยินดี และมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อสร้างพลังความสามัคคีของผู้บริหาร คณะครู และพี่น้องประชาชนที่ร่วมจัดงาน เพื่อสืบทอดประเพณีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ โดยจัดกิจกรรมดังนี้ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตร มอบของขวัญและของที่ระลึก การแสดงมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ การกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสุรัสวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนวันท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์