ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิด “งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา”

วันที่ 12 กันยายน 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1     เป็นประธาน “งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา”  ซึ่งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 2   จัดให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2562  จำนวน 4 ราย  เพื่อเป็นขวัญ/กำลังใจ/แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว