สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬาชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำปี 2562 “ห้วยทรายเกมส์”

วันที่ 13 กันยายน 2562เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำปี 2562 “ห้วยทรายเกมส์” โดยมีนายวีระพงษ์ จันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับอำเภอแข่งขันต่อระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป การแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วยโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ อ.บำเหน็จณรงค์ 8 โรงเรียน สถานที่ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ในการนี้ ท่านประธานฯ ให้เกียรติลงแข่งขันฟุตบอล VIP เชื่อมความสามัคคี คู่เปิดสนามการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย