สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

  • เมื่อ 13 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกวัดบ้านไร่ บ้านปลวกสูง และวัดบ้านนา ดูบริบทของโรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ความปลอดภัย ความสะอาด อาหารกลางวัน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ต้องขอชื่นชมโรงเรียนที่ดูแล เอาใจใส่โรงเรียนและนักเรียนในทุก ๆ ด้าน