ผอ. สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “ผึ้งน้อยเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ “ผึ้งน้อยเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข