สพป.ระยอง เขต ๒ พัฒนาครูด้านวิทยาการคำนวณ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านวิทยาการคำนวณสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายของครูผู้สอนวิทยาการคำนวณโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๕๐ คน