สพม.36 เข้าร่วมการประชุมชี้แจง และพิธีลงนาม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายมนต์ชัย   ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมการประชุมชี้แจง และพิธีลงนาม (MOU) ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ณ  ห้องประชุมโรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร   โดยมี นายภาสกร  บุญญลักษณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ   ในครั้งนี้ด้วย  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว