โรงเรียนบ้านวังโพรง คว้าแชมป์ รองแชมป์การแข่งขันกีฬามวยไทยยุทธศิลป์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

นายสรพงษ์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพรง พร้อมด้วยคุณครูปวริศา จันทร์ขำ คุณครูบังอร สุขเจริญ นำนักกีฬาคีตะมวยไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการแข่งขันกีฬามวยไทยยุทธศิลป์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562  จัดโดยสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สกายวอล์กช่องนนทรี สะพานพระราม 3 กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ดังนี้

มวยไทยยุทธศิลป์ ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

– รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กหญิงอภิชญา  แสนโท เด็กหญิงชนากานต์ โลหะจรูญ เด็กชายอินทร์ราช เนียมพยัคฆ์ เด็กชายณัฐกิตติ์ สุขเจริญ และเด็กชายธนโชต  สุขเจริญ

มวยไทยยุุทธศิลป์ ประเภทมวยไทยทาเลนท์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงอภิชญา  แสนโท

– รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายอินทร์ราช เนียมพยัคฆ์

– รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายณัฐกิตติ์ สุขเจริญ