สพม.36 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 9 กันยายน  2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  36 มอบหมายให้ นางจิตรา ปันแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี  อำเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.