สพป.ลำพูน เขต 2 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 และเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานฯ และในโอกาสเดียวกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะและมอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้มีพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 ท่า่น ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2562 ณ สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่