สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการลงระบบข้อมูลการแข่งขันงานศิลปะฯ

วันที่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต  ๑ ประชุมประธานเครือข่ายและคณะกรรมการ เพื่อลงระบบข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑,นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์พร้อมคณะ