สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย นายจำนงค์ ไถวสินธุิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การอบรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการพัฒนาครูแกนนำกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวนกลุ่มละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และขอขอบคุณ นายสมชาย ไทยประสงค์ ผอ.รร.พนาลัยวิทยาเสริม ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้การอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด